Ab aeterno

Význam: od věčnosti

Další latinský slovník

Indictio

výpověď, ohlášení, oznámení, vyhláška

Diuturnior

déle trvající

Astrolabium

astroláb

Ballistorius

(LMALB nic, ale viz ballistarius)

Refero

podat zprávu, hlásit

Exerceo

cvičit ; provozovat, konat, vykonávat co, zabývat se čím, pěstovat co, zacházet s čím