Accuratio

Význam: pečlivost, bedlivost

Další latinský slovník

Dalmatia Transmontana f.

Záhorská Dalmácie (srbská)

In cassum

nadarmo

Supersum

zbývat

Vaticinor

věštit, prorokovat ; věštecky napomínat ; hlásat ; být ve vytržení ; blouznit

Iunctis manibus

se sepjatýma rukama

Labor

sunout se, šinout se, smekat se, klouzat ; jet, sjet ; letět ; plazit se, plížit se ; plynout ; plout ; klopýtnout ; přen. klopýtnout, pochybit, zbloudit ; vklouznout kam, vkrádat se, plížit se ; spadnout kam