Ratis

Význam: vor

Další latinský slovník

Navis longa

válečná loď

Succedo

následovat, postupovat

Calliditas

zkušenost, znalost, zběhlost ; chytrost, důvtip ; chytrost, zchytralost, vychytralost, úskočnost

Laetenter

radostně, vesele

Angustiae

úžina

Catinus

mísa