Adinvenio

Význam: nalézt

Další latinský slovník

Confiteor

vyznat, uznat, doznat, přiznat ; vyjevit, dát najevo, prozradit (nějakým skutkem)

Praevaricatio

porušení povinnosti (úřední n. ve veřejném životě), zpronevěra, nepoctivost, prohřešení

Laycus

laik

Saevitia

zuřivost ; přísnost ; bouřlivý stav

Saecularis

časný, světský ; pohanský ; stoletý

Burdo

hůl