Adinvenio

Význam: nalézt

Další latinský slovník

Pax

mírové shromáždění

Strepitus

hřmot, šustot

Alte

nahlas

Mina

mina (váhová a cenová jednotka)

Existimo

domnívat se, myslit

Seorsus

odděleně, zvlášť ; nezávisle