Aes viride

Význam: měděnka

Další latinský slovník

Mors necessaria f.

přirozená smrt

Consulo

rokovat, usnést, radit se

Discessus

odchod

Persolvo

odpykat

Rectus

rovný, přímý ; správný, dobrý, spravedlivý ; prostý

Refello

vyvrátit