Anceps

Význam: dvojí, dvojstranný

Další latinský slovník

Respicio

(alqm) vzhlížet ke komu ; znovu přivolávat co (o vzpomínce) ; dbát na co, brát zřetel na co ; vztahovat se ke komu ; očekávat co

Pollex

palec

Immortalis

nesmrtelný

Rapacitas

chamtivost, hamižnost, hrabivost

Par

stejný, rovný

Fructus

úrok