Appellare ad duelum

Význam: vyzvat na souboj

Další latinský slovník

Perpauci

velmi skrovný počtem, velmi málo

Lacrima

slzy

Occitanus

okcitánský

Servo

dodržovat co, zachovávat co

Im(n)munitas

osvobození od povinnosti, výsady

Imo

(neklas. pro immo)