Appellare ad duelum

Význam: vyzvat na souboj

Další latinský slovník

Festivo

slavit, světit (slavnost)

Conversatio

asketický život, mnišský život

Diffundo

rozlévat, vylévat, rozkládat

Maxime ratione

ponejvíc z toho důvodu

Incontinens

nezdrženlivý, nestřídmý, chtivý, smyslný, neuměřený, nemírný

Homo proprius m.

otrok ; nevolník