Appellare ad duelum

Význam: vyzvat na souboj

Další latinský slovník

Novum castrum n.

Nové Hrady ; Newcastle

Nuntius

poselství, zpráva

Cadere a feudo

ztratit právo na léno

Donativum

(částka placená některými nově zvolenými papeži prominentním Římanům, kterou si zajišťovali jejich věrnost)

Defidus

odevzdaný, nakloněný, podrobený

Voluntas

oddanost