Apud

Význam: u, při (u místních jmen, jmen národů) ; u, při (u osobních jmen) ; u (koho), v příbytku / bytě / domě koho ; u (koho), ve spisech, v díle (koho) ; před, v přítomnosti ; u, za (časově) ; podle soudu (koho)

Další latinský slovník

In armis esse

být ve zbrani, hotov k boji, v bojové pohotovosti

Testis

svědek

Lingua

jazyk (řeč), jazyk (v ústech) ; národ (přen.)

Absolutio

zproštění, vysvobození, osvobození (zejm. na soudě) ; dodělání, dokončení ; dokonalost, úplnost ; odvázání, odpoutání ; rozhřešení (DZ)

Usual?

obročí (LMALB tvar usualis ; asi to je adj. od usus)

Reconcilio

obnovit, opět zjednat ; opět získat, smířit, usmířit, naklonit si