Assisto

Význam: přistupovat, pomáhat ; být přítomen

Další latinský slovník

Ratio militaris

vojenské umění, vojenství

Furtum

krádež

Codex

kniha, kodex, spis ; tabulky (na psaní) ; desky, dřevěná psací deska ; zápisky ; seznam ; hlavní účetní kniha ; kmen, peň (Pražák a LMALB) ; zákoník (zejm. Justiniánův), sbírka zákonů (DZ ex RS)

Nondum

ještě ne

Ineo

počít, začít, vejít

Lingua

jazyk (řeč), jazyk (v ústech) ; národ (přen.)