Assumo

Význam: brát, přibírat, nabírat, přijímat ; přidružovat, připojovat ; osvojit si, přijmout (sirotka do péče ap.) ; získat si, osvojit si ; dávat si, přikládat si ; osobovat si, přivlastňovat si, činit si nárok na co, vyhrazovat si

Další latinský slovník

Occitania

(geogr.) Okcitánie (např. Christophorus Sandius, Nucleus historiae ecclesiasticae..., 390)

Saepenumero

v mnohých případech, častokrát

Quidam

jakýsi, jistý, nějaký

Bononia

Bologna (město v Itálii) ; (jméno dalších obcí)

Repugno

odporovat, protivit se, stát v cestě

Sollicito

znepokojovat, pobuřovat, popouzet