Assumo

Význam: brát, přibírat, nabírat, přijímat ; přidružovat, připojovat ; osvojit si, přijmout (sirotka do péče ap.) ; získat si, osvojit si ; dávat si, přikládat si ; osobovat si, přivlastňovat si, činit si nárok na co, vyhrazovat si

Další latinský slovník

Carex

ostřice

Resumo

opět vzít, znova se chopit, opět na sebe vzít ; opět se dát do čeho, znovu se dát do čeho ; obnovit

Suggestus

tribuna, řečiště

Romanum

románština, románský jazyk

Ostendo

ozřejmit

Praestigiator

kejklíř, taškář, šarlatán