Cadente die

Význam: k večeru

Další latinský slovník

Interpretor

vykládat, vysvětlovat

Diligenter

pečlivě, bedlivě, dbale, svědomitě, horlivě ; přesně, správně, důkladně ; pozorně, obezřele, ostražitě, opatrně

Benedico

požehnat ; zasvětit (kostel) ; vysvětit (na kněze) ; pomazat (na krále) ; modlit se ; adorovat ; dát sbohem

Sepulchrum

hrob, hrobka, pohřebiště ; náhrobek ; mohyla

Contractus

ochrnutý