Cadere a causa

Význam: prohrát při, prohrát soudní spor

Další latinský slovník

Transgressoris

(MLLM nic, zřejmě takto neexistuje)

Lucifer

Lucifer

Accuso

obvinit, vinit, vytýkat, žalovat

Absolutio

zproštění, vysvobození, osvobození (zejm. na soudě) ; dodělání, dokončení ; dokonalost, úplnost ; odvázání, odpoutání ; rozhřešení (DZ)

Sustineo

zadržet

At

ale, však, avšak