Cadere a causa

Význam: prohrát při, prohrát soudní spor

Další latinský slovník

Traguriensis

trogirský (město v Dalmácii)

Parco

ušetřit (někoho), smilovat se

Quam

jak velice, jak málo

Insensatus

pošetilý, šílený, pomatený?

An - an

či - či

Teneo cum + abl.

držet s kým