Cadere in morbum

Význam: onemocnět

Další latinský slovník

Conculco

pošlapat, zdupat, šlapat po čem (i přen.), zneuctít, zhanobit ; ztýrat, zle nakládat

Perpauci

velmi skrovný počtem, velmi málo

Voluntarie

dobrovolně

Appellare ad duelum

vyzvat na souboj

Delector

oblíbit si, mít rád

Insideo

obsadit ; zakořenit, usadit se (kde) ; utkvět (v paměti) ; mít v držení, zaujímat