Cadere in morbum

Význam: onemocnět

Další latinský slovník

Repens

rychlý, náhlý, neočekávaný

Oboedio

poslouchat, být poslušen, dopřávat sluchu ; podlehnout (DZ ex RS 57:8 obedire peccato)

Praecipue

obzvláště, zvláště

Primum

nejprve

Inserto

vstrkávat

Scilicet quod

a to tak, že...