Cohorta praetoria

Význam: tělesná stráž

Další latinský slovník

Mos

zvyk

Defidus

odevzdaný, nakloněný, podrobený

Verbero

bičovat, šlehat, bít

Dionysius

Denis

Moram interpono

zdržovat

Prandium

oběd (ve střv. latině běžně ; jídlo uprostřed dne, tj. oběd, kdežto večer je "cena")