Accipere in gutture

Význam: chytit za krk

Další latinský slovník

Advoco

svolávat, přivolávat, povolávat ; volat na pomoc k soudu ; vzývat (bohy)

Perspicio

prohlédnout, pochopit, poznat

Malivolentia

zloba, nepřízeň, nenávist ; zlomyslnost, škodolibost

Excusatio

omluva

Deinceps

po sobě, za sebou ; po pořádku ; hned potom ; následující po sobě, následující za sebou v řadě

Propello

zahánět, vyhánět, zapuzovat