Accipere in gutture

Význam: chytit za krk

Další latinský slovník

Comparo

(refl.) připravovat se, chystat se ; chystat co, připravovat se k čemu, hotovit se k čemu ; stanovit, určit

Eufortunium

štěstí

Testis

svědek

Exprimo

vymačkat, vytlačit, vytvořit

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Immineo

být blízko, blížit se, hrozit