Colonia

Význam: osada, osadníci

Další latinský slovník

Concursus

shon, sběh, shlukování se

Impendeo

hrozit

Coemo

nakoupit, skoupit

Everto

vyvracet, vyvrátit ; rozvířit, zčeřit ; převrhnout, překotit, skácet, povalit ; rozvrátit, podkopat, zničit ; k pádu přivést, přivést na mizinu

Quandoque

někdy, jednou ; když, kdykoli (jen) ; poněvadž, ježto, jelikož

Sagmata

(dutá míra) (Pražák nic, toto dovozeno z ne zcela jasných ekvivalentů MLLM: fr. fardeau d'une bęte de somme, angl. pack-load, seam, výklad: míra na předměty nebo na tekuté či pevné komodity)