Commuto

Význam: vyměnit

Další latinský slovník

Ad amplius

více, napříště

Triuisinus

treviský

Decurio

velitel dekurie, náčelník

In circuitu

vůkol, kolkolem, ze všech stran, odevšad

Disputo

bádat, zkoumat

Pomorani

Pomořané