Costa

Význam: žebro ; bok, stěna

Další latinský slovník

Vota

jeptiška, řeholnice (dosl. "zaslíbená", rozuměj Bohu)

Deditio

poddání, odevzdání, vzdání, podrobení

Mirabilis

(MLLM nic)

Perfugio

přeběhnout, zběhnout, utéci

Primum pilum ducere

být prvním centurionem prvního pilu = nejvyšším

Mihi est aliquod curae

mám něco na starosti