Cottana

Význam: malé suché fíky

Další latinský slovník

Suppan

župan (titul)

Funis

lano, provaz

Supplanto

podrazit nohy komu, nastavením nohy podrazit

Generatim

po kmenech, po rodech

Cargo

(LMALB nic ; viz asi spíš románské jazyky: charger, cargar)

Sanctitas

svatost