Cratis

Význam: proutí, roští

Další latinský slovník

Ovum

vejce, jikra, vajíčko

Cogitatio

myšlení, přemýšlení, přemítání, rozjímání, uvažování, úvaha, pomyšlení ; myšlenka ; představa, domněnka, mínění ; obraznost, obrazivost, představivost, schopnost myslet, mohutnost myslicí

Astringo

utahovat, zadrhovat, zavazovat ; stahovat, svazovat, svírat ; v pas. tuhnout, křehnout ; poutat, vázat, zavázat (duševně, mravně) ; omezovat, držet v mezích

Ille et idem

jeden a tentýž

Nanciscor

dostat, nalézt

Ciphum

pohár, kalich???