Deliberatio

Význam: úvaha (Pražák I, 167)

Další latinský slovník

Balneoregensis

bagnioregský, související s Bagnioregiem

Adiungo

přidružit, získat si

Hilaris

veselý, bodrý

Abscisio

odříznutí, odnětí, amputace ; vykleštění, kastrace ; přerušení (řeči) ; odtržení, odloučení ; exkomunikace

Mora

prodlení, meškání

Venatio

lov, hon