Detrimentum

Význam: škoda, újma

Další latinský slovník

Laesio

poškození ; urážka, uražení ; úmyslné dráždění odpůrce

Voluntarius

dobrovolný

Actum

zápis, listina (v sg. zřídka)

Deceptio

podvádění, podvod, klam, klamání

Rescisto

zvědět, dozvědět se

Prudens

prozíravý, obezřelý, bystrý, rozvážný, prozřetelný, rozumný, opatrný ; moudrý, chytrý ; znalý, umějící, zkušený, zběhlý v čem ; předvídající, předvídavý, vědoucí ; vědomě, s úplným vědomím, s rozmyslem, úmyslně, schválně, naschvál