Ex traduce

Význam: plozením (pojem traducianismu, který učil, že lidské duše pocházejí ex traduce z duše Adama a Evy)

Další latinský slovník

Rector ecclesiarum

představený spravující kostely (např. biskup či opat)

Temo

voj

Gratus

milý, vítaný, žádaný, příjemný

Debello

doválčit, dobojovat, dokončit válku ; zdolat, nadobro přemoci, úplně pokořiti

Adscisco

přibrat

Excutio

vytřásat, střásat ; shodit, vyrazit (z ruky), vyhodit, vystřelit, vymrštit ; zapudit, zahnat, odehnat, vyhnat ; vyloudit, vyvolat ; roztřásat (třesením rozvinovat ; prohledávat, prošťourávat, prozkoumávat ; rozvinout