Existimo

Význam: domnívat se, myslit

Další latinský slovník

Telum

zbraň

Benedico

požehnat ; zasvětit (kostel) ; vysvětit (na kněze) ; pomazat (na krále) ; modlit se ; adorovat ; dát sbohem

Later

cihla

Tempero

zdržet se, krotit, mírnit

Ordinamentum

(Pražák ani Šenková nic)

Contendo

důrazně tvrdit, stát na svém