Alqm certiorem facere

Význam: zpravovat někoho, dávati někomu zprávu

Další latinský slovník

Lautum

loutna

Splendor

lesk, třpyt, svit, záře ; vážnost nádhera ; vnější lesk ; jasnost, výraznost, zvučnost (řeči)

Septies

sedmkrát

Poculum

číše, pohár

Pro eo quod

protože?

Rapio

chápat se čeho, prudce uchopit co ; unášet, hnát, táhnout, vést co ; chvatně jít, chvátat, spěchat ; rvát, vyrvat, urvat ; trhat, utrhnout, strhnout, vytrhnout ; vléct, vléci, táhnout