Alqm certiorem facere

Význam: zpravovat někoho, dávati někomu zprávu

Další latinský slovník

Karliun

Caerleon

Tabernaculum

bouda, stan

Frequenter

často

Ambo

oba dva spolu (skloňováno podle duo)

Admoneo

připomínat, upomínat, upozorňovat ; napomínat, nabádat, pobízet

Iam

hned, co nevidět