Alqm certiorem facere

Význam: zpravovat někoho, dávati někomu zprávu

Další latinský slovník

Latini

Latinové

Vita concedere

umřít, zemřít, zesnout

Lacrimo

slzet, ronit slzy, plakat

Mittes

tiší (většinou mites)

Commeo

přicházet

Alacritas

bojechtivost, hbitos, čilost