Exponens

Význam: vysvětlující (gram. a log.)

Další latinský slovník

Complex

druh, spojenec, společník, soudruh ; spoluviník, spolupachatel, komplic ; přívrženec, následovník, spojenec (celý tento význam MLLM: "partisan, sectateur")

Dicens

s tím, že...

Largior

štědře rozdávat

Inventor

vynálezce

De cetero

vzhledem k ostatnímu

Hereticus

kacíř, heretik