Occultatio

Význam: zatajování, skrývání

Další latinský slovník

Osculatorium

líbací medailónek (který nechával kněz kolovat mezi věřícími) (DZ podle Rubin, CC, 74-76 ; MLLM nic)

Teneo cum + abl.

držet s kým

Indutie

příměří

Hordaceus

ječný, ječmenný

Contrarius

protější, opačný

Innascor

narodit se, vyrůstat