Hiemo

Význam: přezimovat

Další latinský slovník

Repperi

(perfektum od reperio)

Ipse

sám

Evello

vyrvat, vytrhnout, vyškubnout

Initium

počátek, původ

Cathara

katarka

Iesu

Ježíši (vok.)