Gidius

Význam: Jiljí

Další latinský slovník

Mercede arcessere

za mzdu najmout

Discumbo

rozesadit se, rozsadit se, rozložit se (každý na své místo), usadit se, sedět u stolu, zasednout, sedět ; stolovat, být na hostině, hodovat ; ulehnout ke spánku, jít spát ; zasedat v radě

Ornamentum

pocta, vyznamenání

Totus mundus

celý svět ; (přen.) všichni

Commodus

pohodlný

Opportunitas

výhoda, příznivá okolnost