Instrumentum militare

Význam: výzbroj

Další latinský slovník

Odiosus

nenáviděný, protivný, odporný, nepříjemný

Ardeo

shořet, být spálen, zahořet

Vel circa

nebo tak nějak (časté při udávání času v inkvizičních záznamech)

Atramentarium

kalamář

Carrus

vůz

Ibidem

tam (leckdy ne "tamtéž", viz např. jasně RS 54:16 ; 57:10)