Vadum

Význam: brod

Další latinský slovník

Milicius

Milíč z Kroměříže

Plenus

plný

Indutie

příměří

Adventor

návštěvník, příchozí, host ; cizinec

Dignum et iustum est

je to důstojné a spravedlivé (liturgická formule)

Ningor

sněžení, padání sněhu