Inviolabiliter

Význam: neporušitelně

Další latinský slovník

Eleemosynas facere

dávat almužny

Gratum facere

zavděčit se

Eo quod

protože

Recolo

opět vzdělávat ; obnovit, znovu zřídit ; uvažovat, uvážit, vzpomínat si, obzírat, v duchu přehlížet

Honestus

vážený, čestný, ctěný

Glastonia

Glastonbury