Iuratus ad sancta Evangelia

Význam: pod přísahou na svatá evangelia

Další latinský slovník

Capra

koza

Elevatio

pozdvihování

Turpis

potupný, hanebný

Inolesco

vrůstat, zarůstat (alci rei do čeho) ; kvést, bujet (i přen.)

Timeo

bát se, obávat se čeho (de + abl. - sic ; též tranzitivně + ak.), strachovat se ; mít strach, obavu z čeho, o co (s dativem nebo předl. de + abl.), starost ; být starostlivý ; bát se, ostýchat se, rozpakovat se, váhat, neodvažovat se, nechtít (s inf.) ; s

Generatim

po kmenech, po rodech