Licentia

Význam: dovolení, možnost ; volnost, svoboda, dovolení ; vůle ; přemíra svobodomyslnosti, zpupnost, drzost

Další latinský slovník

Generatim

po kmenech, po rodech

Cuneus

klín

Repentinus

náhlý, nenadálý

Imum

nejnižší místo, hlubina, dno

Enuntio

prozradit

Perferre

snést, dovolit