Monitio

Význam: napomenutí

Další latinský slovník

Comprehendo

zajmout, zatknout

Judico

(form. iudico)

Vizeliacensis

vézélayský

Memoriam amittere

ztratit paměť

Demonstro

sdělovat, oznamovat

Diffundo

rozlévat, vylévat, rozkládat