Moram interpono

Význam: zdržovat

Další latinský slovník

Accipio

dozvědět se, poznat

Mandatum

příkaz, vzkaz, zákaz, nařízení

Vigeo

být svěží, být zdráv, být plný života, být plný elánu ; vzkvétat, kvést, být na vrcholu moci/slávy/štěstí, být na výsluní ; skvít se, vynikat, vyznamenávat se ; být ve vážnosti, mít moc ; bujet

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Hiems

bouře, nepohoda, zimní počasí

Necessitudo

přátelství, těsný poměr