Nanciscor

Význam: dostat, nalézt

Další latinský slovník

Affero

připojit se, přinést si do

Hiberna

zimní tábor

Consimilis

zcela podobný

Conculco

pošlapat, zdupat, šlapat po čem (i přen.), zneuctít, zhanobit ; ztýrat, zle nakládat

Cohereticus

spolukacíř

Interea

mezitím