Navis longa

Význam: válečná loď

Další latinský slovník

Hordaceus

ječný, ječmenný

Veneror

uctívat, ctít ; ozdobit ; prokazovat ; klanět se ; modlit se, vzývat, prosit ; snažně prosit

Quotiens

kolikrát

Horribilitas

hrůznost, děsivost, strašlivost ; krutost ; trpkost, nepříjemná chuť

Occitania

(geogr.) Okcitánie (např. Christophorus Sandius, Nucleus historiae ecclesiasticae..., 390)

Aufugio

uprchnout