Nutrix

Význam: kojná

Další latinský slovník

Aio

říkat, pravit, tvrdit ; říkat jako, přitakávat, přisvědčovat

Statim

hned, ihned, stále, hned na místě ; pevně, stále

Plane

jistě, arci, ovšem

Tollo

vzít pro sebe, sebrat, odebrat

Habito

obývat, bydlit v čem ; bydlit ; dlít, zdržovat se kde, být, bývat

Consummo

sčítat, spočítat ; dovršit, dokonat, dokončit ; spáchat