Obsidio

Význam: tíseň, obklíčení, uzavření

Další latinský slovník

Propere

spěšně, kvapně, nakvap, chvatně, honem ; rychle ; ihned

Comedo

(absol.) jíst ; (trans.) (alqd) jíst co, sníst co ; sežrat co ; strávit co ; projíst co ; promarnit, prohýřit co ; (refl.) sžírat se, trápit se

Dicendo

takto (orare dicendo = modlit se takto: ...)

Caveo

vyhnout se, vystříhat se

Liber evangeliorum

evangeliář

Malitiosus

zlý, zlovolný, věrolomný