Perpetuus

Význam: nepřetržitý, ustavičný, stálý

Další latinský slovník

Suma

úhrn, součet, počet, množství, souhrn, účet

Duritia

otužování

OFP

dominikáni, řád bratří kazatelů (Ordo fratrum praedicatorum)

Commeatus

dovoz

Aequitas

spravedlnost, vyrovnanost

Versus

k, do, směrem