Persequor

Význam: vykonávat, pokračovat

Další latinský slovník

Hereticus

kacíř, heretik

Demeto

pokosit, požít

Utilitates praebere (alci)

prokázat platné služby komu

Videlicet

patrně, zřejmě, je zjevné, jistě, věru, ovšem, rozumí se ; totiž (vysvětlující)

Apud sedem apostolicam

k apoštolskému stolci (LMALB)

Tuscia

Toskánsko