Quare

Význam: proč (vztaž. ; takto např. RS 45:9)

Další latinský slovník

Dicto audiens

být poslušen

Inane

prázdný prostor

Beatus

blažený ; blahořečený, blahoslavený

Principalis

hlavní ; přední, prvotní, prvopočáteční ; panovnický, císařský, císařův, císařské rodiny ; příčný (o cestě vojenským táborem)

Verona

Verona

Differentia

odchylka???