Cadere in deliberationem

Význam: přicházet v úvahu

Další latinský slovník

Propello

zahánět, vyhánět, zapuzovat

Potior potiri

zmocnit se

Decima

desátek

Vicis f. (gen.

střídání, vystřídání, změna ; místo (v řadě) ; úkol, úloha, úřad ; odveta, odplata, odměna, náhrada

Res

stav

Suppliciter

pokorně, prosebně