Cadere in deliberationem

Význam: přicházet v úvahu

Další latinský slovník

Vinculum

vazba, pouta

Conducere ad bonum finem

dovést k dobrému konci

Spiritus sanctus

Duch svatý

Moravia

Morava (ve Střední Evropě) ; Morava (ve Skotsku, viz Nitze, Perlesvaus II, 97)

Confertus

stěsnaný, stlačený, hustý

Purgatio

(viz duv. hist. 115)