Rota

Význam: kolo

Další latinský slovník

Alta voce

nahlas

Doceo

vysvětlit

Scilicet quod

a to tak, že...

Indignatio

hněv

Statio

stráž

Sordes

nečistota, špína ; špinavost, nízkost, sprostota (častěji v pl.)