Stlocus

Význam: (arch. pro locus)

Další latinský slovník

Singulus

(Pražák takto v sg. nic ; viz singuli)

Pecunia

majetek, jmění, peníze

Tendo

tábořit, stanovat

Fidenter

sebevědomě, směle, odhodlaně, srdnatě, jistě, neohroženě

Adiuramentum

zapřísahání, naléhání

Frigidus

studený, chladný