Tantulus

Význam: tak malý, maličký, nepatrný

Další latinský slovník

Redigo

sehnat, zpět hnát, zpět přivádět

Oratio

modlitba ; řeč, mluva ; výraz, projev ; vylíčení ; tvrzení, výpověď, výklad ; předmět, látka, téma (řeči) ; výmluvnost

Ocior

rychlejší, hbitější

In effigie

obrazně (popravit někoho obrazně, např. spálit jeho vyobrazení)

Deminuo

zmenšovat, ubírat

Funus

pohřeb