Tantulus

Význam: tak malý, maličký, nepatrný

Další latinský slovník

Affinitas

příbuznost (vzniklá sňatkem)

Romanum

románština, románský jazyk

Importune

nadarmo

Vectigal

daň, poplatek

Cogitatio

myšlení, přemýšlení, přemítání, rozjímání, uvažování, úvaha, pomyšlení ; myšlenka ; představa, domněnka, mínění ; obraznost, obrazivost, představivost, schopnost myslet, mohutnost myslicí

Citius

rychleji ; spíše, snáze