Triuisinus

Význam: treviský

Další latinský slovník

Lamperticus

lombardský

Consedo

usadit se

Procedo

putovat (např. z těla do těla ; takto DHC 311:4)

Postero die

další den

Ecclesiastes

Kazatel (biblická kniha)

Impudentia

drzost, troufalost ; neúmyslnost ; neprozřetelnost, neprozíravost ; nevědomost, neznalost ; nerozumnost