Uxor iusta

Význam: zákonná manželka

Další latinský slovník

Conclamo

zvolati

Strepitus

hřmot, šustot

Fraterna

(střv.) (domácnost, v níž žijí společně sourozenci a jejich rodiny)

Perpetuus

nepřetržitý, ustavičný, stálý

Id ipsum

totéž, to samé

Lavo

umývat, koupat