Vanitas

Význam: jalovost, povrchnost, prázdnost ; nicotnost, prázdné zdání ; marnost, zbytečnost ; lehkomyslnost ; nepravdivost, lstivost, šalba, lest, prolhanost ; přelud, šalba, klam ; vychloubačnost, chlubičství, ješitnost ; pomíjivost, marnost

Další latinský slovník

In vestigium

vzápětí, za chvíli

Sanctitas

svatost

Oboedio

poslouchat, být poslušen, dopřávat sluchu ; podlehnout (DZ ex RS 57:8 obedire peccato)

Insuper

navrch, nahoru, nad to, kromě toho

Hinc

odtud, odsud

Noctu

za noci, v noci